Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vezetékes telefonszolgáltatás
Vezetékes telefon akár 0 Ft-os havidíjjal, vagy 0Ft-os percdíjjal!
Bérelt vonali internet
5Mbps bérelt vonali internet akár havi 17 500 Ft-tól!
Szélessávú Irodai Internet csomagok
Iroda 50 M csomag akár havi 6 000 Ft-tól!
Profi VPS szolgáltatás
VPS szolgáltatás akár havi 5 000 Ft-tól!
Profi Privát szerver
Privát szerver akár havi 8 000 Ft-tól!
Basic VPS szolgáltatás
Pille VPS havi akár 3 000 Ft-tól!
Számlázó program 19 000 Ft + ÁFÁ-tól!
Könnyen kezelhető, áttekinthető, kibővíthető készletkezeléssel és vonalkód olvasási lehetőséggel
Telefonáljon akár nettó 3 Ft-ért vezetékes irányba!
Call Centerünkben vezetékes irányban akár nettó 3 forintért telefonálhat!

2 sz. Melléklet

Hálózati Szolgáltatás minőségi követelmények, célértékei. Megnevezés Minőségi célérték meghatározása Mérési módszer< mértékegység célérték

 

1. Új hozzáférés létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80 %-ában teljesített határideje A szolgáltató nyilvántartó rendszere alapján nap 15

 

2. Minőségi panasz hibaelhárítási ideje A minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80 %-ában teljesített határideje A szolgáltató nyilvántartó rendszere alapján óra 72

 

3. Számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80 %-ában teljesített határideje A szolgáltató nyilvántartó rendszere alapján nap 30

 

4. A szolgáltatás rendelkezésre állása* A szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest. A szolgáltató nyilvántartó rendszere alapján % 96,5

 

5. Csomagvesztés A szolgáltatás rendelkezésre állása alatt a súlyosan hibás másodpercek aránya (L 0,114%).Ha egy másodpercen belül a bithibaarány 10E-3-nál rosszabb, azaz a hibák száma ł 64 másodpercenként (64kbit/s esetén), akkor súlyosan hibás másodpercről beszélünk. A szolgáltató nyilvántartó rendszere alapján % 4

 

6. A szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya az ügyfélszolgálatra érkező hívások esetén, összhangban az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII.27) IHM rendelet 11. §-ának 2. bekezdésével százalékban % 85

 

7. A garantált (átlagosan elvárható) le- és feltöltési sebesség (Otthoni, LAN, Céges, Bérelt vonali)** Az az átlagos le-, illetve feltöltési sebesség, amelyet a szolgáltató az előfizetői számára a szolgáltatás igénybevétele esetén a vizsgált esetek 90 %-ában garantál.

 

A szolgáltató hálózatán létrehozott előfizetői végpontoknak megfelelően a mérés idejére és céljára kialakított mérőhelyeken végzett ellenőrzések alapján

 

***Egyedi szolgáltatási minőségi követelmények célértékei (GARANTÁLT le és feltöltési sebességeket lásd 1 számú melléklet) a 1. számú melléklet tartalmazza lásd 1 számú melléklet

 

* lásd ÁSZF 4.4 pontban szolgáltatás típusonként.